Equagility

Equagility je disciplina koja se odvija u dvije faze. Cijela vježba ima 5 zadataka. Prva faza predviđa svladavanje zadataka sa zemlje. Nakon toga vodič se penje na konja i svladava iste zadatke iz sedla i to je druga faza.

Disciplina se razvila iz Horse Agility-a i to kao nadgradnja kako bi konjari vještinu sa zemlje primjenili u sedlu. Kroz Equagility razvija se pozitivna komunikacija s konjem i poboljšava se vještina jahanja jer se koriste kukovi i znak listom (hm, nogama).

Općenito, ljudi koji imaju problem s jahanjem nakon neke nezgode s konjem koja im je utjerala strah u kosti, nakon što svladaju komunikaciju sa zemlje i povrati im se samopouzdanje osjete potrebu za povratkom u sedlo. No, strah je strah i zato je važno postepeno vraćanje i izgradnja samopouzdanja u sedlu kao i dobra komunikacija s konjem.

U Equagility-u ne koristimo žvalu nego se jaše na ular, rope halter ili na neck rope. Bez brige sve se odvija postepeno, a ako nikada i ne dođete do neck ropa nije uopće važno. Važno je da s ugodno osjećate u sedlu.

Video kako izgleda Equagility najednostvanijeg oblika, odnosno u hodu i na rope halter.